chemistry
مهم ترین نکات مربوط به پیوند کووالانسی به طور خلاصه:

دانش آموزان می توانند یک یا جند نکته را در یک فیش نوشته و به مرور مطالعه نمایند.برای یاد گیری بیشتر نکات حتما باید از تمرین های لازم استفاده شود.

 

1-  از به اشتراک گذاشتن الکترون(ها) بین دو اتم نافلز،نیروی جاذبه ای ایجاد می شود که به آن پیوند کووالانسی گویند.

 

2-  اگردو یا چند اتم باپیوند کووالانسی به هم متصل شوند،مولکول پدید می آید. ازتجمع مولکولها کنار هم ترکیبات مولکولی ایجاد می شود.

 

3-  در هنگام تشکیل پیوند کووالانسی ،اثر نیروهای جاذبه بیشتر از دافعه است.

 

4-  اتمهای تشکیل دهنده پیوند کووالانسی مانند فنر دائما در امتداد محور پیوند نوسان میکنند.

 

 

5-  به فاصله تعادلی میان هسته های دو اتم درگیر پیوند،طول پیوند گویند.

 

6-  به انرژی لازم برای شکستن پیوندکووالانسی انرژی پیوند گویند.

 

7-  انرژی پیوند با طول پیوند رابطه عکس دارد.

 

8-  اگر الکترونها بین دو اتم به طور یکنواخت پخش شوند ، آن پیوند را

 

 کووالانسی ناقطبی،در غیر این صورت آن را پیوند کووالانسی قطبی گویند.

 

9-  اتمی که الکترونگاتیوی زیادتری دارد قطب منفی و اتمی که

 

 الکترونگاتیوی کمتری دارد ،قطب مثبت پیوند را تشکیل می دهد.

 

10-  هرچه اختلاف الکترونگاتیوی دو اتم پیوند زیادتر باشد،پیوند قطبی تر

 

 است.در این صورت اصطلاحا گویند خصلت یونی پیوند بیشتر است.

 

11-  سمت اتم الکترونگاتیوتر جزئی منفی و سمت اتم دیگر جزئی مثبت است.

 

12-     اگر  0 > اختلاف الکترونگاتیوی >0.4    باشد پیوند ناقطبی و اگر   0.4 اختلاف الکترونگاتیوی1.7    باشد پیوند قطبی و اگر   اختلاف الکترونگاتیوی>   1.7    باشد پیوند یونی به حساب می آید.

 

13-    در مدل الکترون نقطه ای نشانه شیمیایی هر عنصر نشان دهنده هسته و الکترون های درونی آن است و الکترون های لایه ظرفیتی به صورت نقطه در اطراف نشانه شیمیایی نمایش داده می شود.

 

14-    به جفت الکترون های مشترک بین دو اتم ، جفت پیوندی و به الکترون هایی

 

 که در تشکیل پیوند شرکت نمی کنند جفت های ناپیوندی گویند.

 

15-    در پیوند کوولانسی  ساده (یگانه) بین دو اتم تشکیل دهنده پیوند یک جفت الکترون به اشتراک گذاشته می شود. و در پیوند دوگانه دو جفت الکترون و در پیوند سه گانه سه جفت الکترون مشترک بین دو اتم وجود دارد.

16-    در مولکول اوزون  (O3)  دو ساختار می توان رسم کرد که هر دو ساختار

 احتمال برابری دارند. در این مورد گویند مولکول واقعی هیچ یک از این

 

 ساختارها را ندارد و فقط یک هیبرید رزونانسی از این ساختارهاست.

 

O                                 O                                              O                                                  

O            O                   O            O                                O              O                                          

 

 

                                                         هیبرید رزونانسی                                                          ساختارهای رزونانسی

 

 

17-اندازه گیریها نشان می دهد که مولکول O3 طول پیوندهای یکسان دارد و

 

 برابر میانگین طول پیوندهای یگانه و دو گانه است. و همچنین سطح انرژی

 

مولکول از سطح انرژی ساحتار لوویس کمتر است .این مطالب نشان می دهد که

 مولکول در حالت هیبریدی قرار دارد.

 

18- پیوند داتیو یا کوئوردینانسی کووالانسی پیوندی است که در آن الکترونهای

 

 مشترک از طرف یک اتم تامین می شود. و اتم دیگر پذیرنده زوج الکترون

 است.

19- شرط تشکیل پیوند داتیو وجود زوج الکترون ناپیوندی در یک اتم و وجود اوربیتال خالی در اتم دیگر است.

 

20- نامگذاری به روش پیشوند: ابتدا تعداد اتم سمت چپ را با پیشوند یونانی و

 

 بعد نام عنصر مربوطه و سپس تعداد و نام عنصر سمت راست(که الکترونگاتیوتر

 

 است) را به( اید) ختم می کنیم . مانند : فسفر پنتا کلرید PCl5 -  دی نیتروژن

 

 تتراکسید N2O4

 

21-  بار ظاهری نسبت داده شده به هر اتم را عدد اکسایش آن اتم گویند. که

 

 نشان دهنده تعداد الکترون های گرفته شده  و یا داده شده به اتم است.

 

22- عدد اکسایش عنصر به خالت آزاد مانند: Na-H2-F2  صفر است.

 

23-  برای تعیین عدد اکسایش اتم هایی که در پیوند شرکت دارند ،فرض می

 

 کنند عنصر الکترونگاتیوتر الکترون گرفته و عدد اکسایش منفی پیدا کرده و عنصر

 دیگر الکترون داده و عدد اکسایش مثبت پیدا کرده است .

 

24- عدد اکسایش یون های تک اتمی برابر بار یون است.

 

 

25- عدد اکسایش H  اگر به اتمی با الکترونگاتیوی بیشتر از خود متصل با شد برابر 1+ و در غیر این صورت برابر 1- است.

 

26- عدد اکسایش O برابر 2- است به استثنائ OF2  که برابر 2+ و پر اکسیدها که برابر 1+ است.

 

27- در ترکیبات چندتایی ،جمع اعداد اکسایش اتم ها صفر است.

 

 

28- در یون های چندتایی جمع اعداد اکسایش اتمها برابر بار یون است.

 

29- بالاترین عدد اکسایش یک عنصر از شماره گروه اصلی آن بیشتر نیست. و

 

کمترین عدد اکسایش یک عنصر برابر تعداد الکترونی است که برای رسیدن به

 

آرایش هشتایی لازم دارد.

 

30 فرمول تجربی : ساده ترین فرمول یک ترکیب است که شامل نشانه های شیمیایی عناصر آن با کمترین نسبتصحیص اتمها  است.

 

31- فرمول مولکولی: نوع و تعداد واقعی اتم ها را در مولکول مشخص می کند.

 

و مضرب صحیحی از فرمول تجربی است.برای تعین این مضرب باید جرم مولی فرمول مولکولی را بر جرم مولی فرمول تجربی تقسیم کرد.

 

32- فرمول ساختاری: علاوه بر نوع و تعداد اتمها ی سازنده هر ترکیب، نحوه اتصال اتمها به همدیگر را نیز نشان می دهد.

 

33- ایزومر: ترکبیاتی که فرمول مولکولی یکسان ولی فرمول ساختاری مختلف دارند.

 

34- شکل هندسی مولکولها در تعیین خواص شیمیایی ترکیب موثر است و یکی از

 

 نظریه هایی که شکل مولکول ها را اپیش بینی می کند ، نطریه " نیروی دافعه

 

 جفت الکترون های ظرفیتی " است . بر اساس این نظریه  نیروهای دافعه

 

موجود بین جفت الکترونهای پیوندی و ناپیوندی در مولکول سبب می شود که

 

 این الکترون ها تا امکان دارد از هم دور شوند و پایدارترین آرایش را برای

 

مولکول فراهم کنند.

 

35- مولکول هایی که از سه اتم تشکیل شده اند و اتم مرکزی فاقد زوج آزاد

 

 است آرایش خطی ( زاویه 180درجه) دارند. مانند:

O=C=O     ,       H-CN

 

36- مولکول هایی که از چهار اتم تشکیل شده اند و اتم مرکزی جفت آزاد

 

 ندارد دارای ساختار سه ضلعی مسطح(زاویه پیوند 120 درجه) است. مانند:

SO3   

37- مولکول هایی که در اطراف اتم مرکزی آنها 4 اتم وجود داشته و فاقد زوج

 

آزاد هستند ، ساختار چهاروجهی دارند. ( زاویه پیوندی 109.5 درجه) مانند: CH4  ,  SiCl4  

 

38- مولکول هایی که سه اتمی بوده و اتم مرکزی یک زوج آزاد دارد ساختار خمیده دارند. مانند H2O  , SO2

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ساعت 21:51  توسط مهدی زیلوچی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
در اين وبلاگ سعي شده است كه سرفصل ها و مطالب شيمي تدريس شده در دبيرستان تمرين و تكرار شود

پیوندهای روزانه
جدول تناوبی و خواص عناصر
periodic table
Chemistry animations and movies on the World Wide Web
Flash Animations
پایگاه داده های علوم زمین ایران
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
۸۹/۰۸/۲۲ - ۸۹/۰۸/۳۰
۸۷/۱۱/۰۸ - ۸۷/۱۱/۱۴
۸۷/۰۳/۰۸ - ۸۷/۰۳/۱۴
۸۷/۰۳/۰۱ - ۸۷/۰۳/۰۷
۸۷/۰۲/۱۵ - ۸۷/۰۲/۲۱
۸۷/۰۱/۲۲ - ۸۷/۰۱/۳۱
۸۷/۰۱/۱۵ - ۸۷/۰۱/۲۱
۸۶/۱۲/۰۸ - ۸۶/۱۲/۱۴
۸۶/۰۴/۰۱ - ۸۶/۰۴/۰۷
۸۶/۰۲/۰۸ - ۸۶/۰۲/۱۴
۸۶/۰۲/۰۱ - ۸۶/۰۲/۰۷
۸۵/۱۲/۲۲ - ۸۵/۱۲/۲۹
۸۵/۱۲/۱۵ - ۸۵/۱۲/۲۱
۸۵/۱۲/۰۸ - ۸۵/۱۲/۱۴
۸۵/۱۰/۰۸ - ۸۵/۱۰/۱۴
۸۵/۰۹/۱۵ - ۸۵/۰۹/۲۱
۸۵/۰۹/۰۸ - ۸۵/۰۹/۱۴
۸۵/۰۸/۲۲ - ۸۵/۰۸/۳۰
۸۵/۰۸/۱۵ - ۸۵/۰۸/۲۱
۸۵/۰۸/۰۸ - ۸۵/۰۸/۱۴
آرشیو موضوعی
شیمی 1
ساختار اتمی(شیمی2)
جدول تناوبی (شیمی2)
ترکیبات یونی(شیمی2)
ترکیبات کووالانسی(شیمی2)
شیمی آلی
واکنشهای شیمیایی
ترمودینامیک
محلولها
سینتیک شیمیایی
تعادلهای شیمیایی
اسیدها و بازها
الکتروشیمی
نمونه سوال و حل تمرین شیمی1
نمونه سوال و حل تمرین شیمی2
نمونه سوال و حل تمرین شیمی3
نمونه سوال و حل تمرین شیمی پیش دانشگاهی
نویسندگان
مهدی زیلوچی
علیرضا
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM